Bồn cầu bị tắc xả nước trôi chậm khoảng 3-4p mới trôi hết phải làm sao? nước trôi sắp hết bồn cầu kêu ục ục