Công ty mình cần hút 2 xe 10 khối/1 xe giá bao nhiêu? Hút xong có xuất hóa đơn VAT được không, bên mình phải có chứng từ mới thanh toán tiền được.