Hầm cầu bị tắc gần 2 tháng nay có nên hút không? Nhà em ở phường 1, Quận 2, TP. HCM đã xây 13 năm chưa hút hầm cầu. Hai tháng gần đây có hiện tượng tắc và chậm thông em có nên hút hầm cầu không hay dùng thuốc thông hầm cầu. Xin cảm ơn?