Hút bể phốt có được bảo hành không? Nhà tôi 2 năm trước thuê hút mới được 2 tháng giờ nó lại đầy và lại phải thuê tiếp. Xin tư vấn và thông tin cụ thể lại cho tôi nhé