Hút hầm cầu có chế độ bảo hành không? Chứ bên mình mới nhờ dội xe kia hút mới được 2 tháng giờ nó lại đầy lại nửa rồi, Thật là rầu hết sức.