Hút hầm cầu số lượng nhiều có được giảm giá không? Bên công ty mình dự kiến sẽ cho hút hết cả công ty đó, nếu giá mềm thì mình sẽ ký hợp đồng làm ăn lâu dài, bên mình dự kiến 1 năm cho hút 2 lần đó.