Hút hầm chứa nước thải dầu mở bao nhiêu tiền 1 khối? Nhà hàng mình hiện tại đang có khoảng 6 khối nước thải dầu mở bên miền đông cho thợ nên khảo sát rồi báo giá cho bên mình luôn.