Môi Trường Miền Đông có nhận nạo vét hố ga nhà dân không? Nhà tôi xây 17 năm hiện nay hay thường xuyên bị nghẹt nếu được tôi muốn thuê cả nạo vét và xử lý nghẹt luôn. Gọi điện tư vấn ngay cho tôi