Ngày môi trường thế giới là ngày nào? Ngày môi trường thế giới diễn ra thường niên vào ngày 5 tháng 6 do tổ chức UNEP của Liên Hợp Quốc tổ chức sự kiện này. Theo Wikipedia:

Ngày 5 tháng 6 năm 1972, nhân ngày khai mạc Hội nghị Môi trường Thế giới đầu tiên tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Ngày Môi trường thế giới đã chính thức được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme). Trong phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1972, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị chính thức. Kể từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này. Cách hoạt động hưởng ứng thường được tổ chức trong tuần lễ quanh ngày 5 tháng 6 hàng năm. Tìm hiểu thêm tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngày_Môi_trường_Thế_giới