Tầm Nhìn Xanh (GREE) là một công ty chuyên ngành nước và môi trường. Được thành lập từ năm 2005, GREEhoạt động trong lĩnh vực: tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt các công trình xử lý nước sạch, xử lý nước thải, xử lý khí thải, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), tư vấn lập báo cáo tác động môi trường (ĐTM), cung cấp máy móc, thiết bị, hoá chất… nhằm phục vụ công tác làm sạch và bảo vệ môi trường.Công ty TNHH Môi Trường Tầm Nhìn Xanh (GREE)100 – 102 Điện Biên Phủ, Quận 1website: http://gree-vn.com/ hoặc số điện thoại: (028) 38279706 – 098168 7909Mail: tamnhinxanh@gree-vn.com