Thường thì nạo vét hố ga mất bao lâu? Hố ga nhà tôi xây 8 khối đang bị đầy quá, nếu nạo vét thì thời gian nào phù hợp.