Trường học mình cần thuê xe hút bể phốt 17 khối giá bao nhiêu? Các bạn có xuất hóa đơn không? Vui lòng báo giá giúp mình và thời gian triển khai nhé