bồn cầu nhà mình bị tắc, xã nước ko xuống, mình muốn thông bồn cầu, xin tư vấn