Hút hầm cầu tại Dĩ An xe 6 khối bao nhiêu tiền? mình đang cần hút hầm câu gấp, liên hệ với mình qua số này 08723564**