Đơn vị nào nạo vét hố ga ở KCN Quốc Tế Protrade Bình Dương? Tôi cần vệ sinh 6 nhà xưởng mà chưa biết đơn vị nào làm uy tín. AC có kinh nghiệm thuê dịch vụ vệ sinh chỉ cho em với. Thanks!!